Tour đi bộ dưới biển

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h30-14h

Phương tiện: Ôtô,Tàu

Giá: 750,000 VNĐ
Tour lặn biển 1

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 07h-14h

Phương tiện: Ôtô,Tàu

Giá: 490,000 VNĐ
Tour lặn biển 2

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h30-14h

Phương tiện: Ôtô,Tàu

Giá: 550,000 VNĐ