Khách sạn Vinpearl Resort & Spa Long Beach (6)

Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa - 200 phòng

Giá: 5,500,000 VNĐ
Khách sạn Vinpearl Condotel Empire Nha Trang (5)

44 Lê Thánh Tôn - 550 phòng

Giá: 2,500,000 VNĐ
Khách sạn Vinpearl Discovery 1 Nha Trang (3)

Đảo Hòn Tre - 600 phòng

Giá: 2,800,000 VNĐ
Khách sạn Vinpearl Discovery 2 Nha Trang (8)

Đảo Hòn Tre - 138 phòng

Giá: 5,350,000 VNĐ
Khách sạn Vinpearl Luxury Nha Trang (4)

Đảo Hòn Tre - 84 phòng

Giá: 6,500,000 VNĐ
Khách sạn Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay (2)

Đảo Hòn Tre, P.Vĩnh Nguyên, Nha Trang - 656 phòng

Giá: 3,000,000 VNĐ
Khách sạn Vinpearl Resort Nha Trang (1)

Đảo Hòn Tre, P.Vĩnh Nguyên, Nha Trang - 533 phòng

Giá: 3,050,000 VNĐ
Khách sạn TTC Nha Trang

4 Pasteur - 210 phòng

Giá: 1,550,000 VNĐ
Khách sạn Tristar Nha Trang

23 Lý Tự Trọng - 39 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Trần Viễn Đông Nha Trang

15 Trần Hưng Đạo - 176 phòng

Giá: 1,100,000 VNĐ
Khách sạn Thiên Phúc Nha Trang

17 Nguyễn Chánh - 35 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Marilyn Nha Trang

51 Dương Hiến Quyền - 26 phòng

Giá: 530,000 VNĐ
Khách sạn MerPerle Hon Tam Nha Trang

Đảo Hòn Tằm - 49 phòng

Giá: 3,300,000 VNĐ
Khách sạn Champa Island Nha Trang

304 đường 2/4 - 168 phòng

Giá: 1,300,000 VNĐ
Khách sạn Ariyana Nha Trang

18 Trần Hưng Đạo - 310 phòng

Giá: 2,000,000 VNĐ