Khách sạn Biển Xanh

63 Hồng Bàng - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn An Phú

34 Đặng Tất - 12 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
An An Hotel

3/1 Đinh Tiên Hoàng - 8 phòng

Giá: 440,000 VNĐ
An Lâm Retreats Ninh Vân Bay Hotel

Ninh Vân, Ninh Hòa, Khánh Hòa - 166 phòng

Giá: 8,400,000 VNĐ
Angella Hotel

3 Trần Hưng Đạo - 62 phòng

Giá: 850,000 VNĐ
Ariyana Hotel

18 Trần Hưng Đạo - 310 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
B&N Hotel

75 Võ Trứ - 40 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Blue Heaven Hotel

44 Nguyễn Tất Thành - 24 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Callsea Hotel

26 Bửu Đóa - 15 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa

Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa - 242 phòng

Giá: 3,800,000 VNĐ
Cham Oasis Hotel

304 đường 2/4 - 359 phòng

Giá: 1,400,000 VNĐ
Champa Island Hotel

304 đường 2/4 - 168 phòng

Giá: 1,500,000 VNĐ
DAG Hotel

59 Lê Thành Phương - 21 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Diamond Bay Resort & Spa Hotel

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - 342 phòng

Giá: 2,000,000 VNĐ
Duyên Hà Resort Hotel

Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa - 519 phòng

Giá: 4,200,000 VNĐ