Vịnh Vân Phong

Thời gian: 3 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 0 VNĐ
Vịnh San Hô

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Cano

Giá: 30,000 VNĐ
Vịnh Ninh Vân

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 0 VNĐ
Thủy cung Trí Nguyên

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Cano

Giá: 500,000 VNĐ
Mini Beach

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h-17h

Phương tiện: Cano

Giá: 800,000 VNĐ
Khu du lịch Con Sẻ Tre

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Cano

Giá: 800,000 VNĐ
Hòn Tằm

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Cano

Giá: 650,000 VNĐ
Hòn Thị

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Cano

Giá: 0 VNĐ
Hòn Tre

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-20h

Phương tiện: Cano

Giá: 880,000 VNĐ
Hòn Ông

Thời gian: 2 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 0 VNĐ
Hòn Mun

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h-16h

Phương tiện: Cano

Giá: 270,000 VNĐ
Hang Rái - Vĩnh Hy

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 0 VNĐ
Hang Ông Già

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 0 VNĐ
Dốc Lết

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 0 VNĐ
Đảo Yến

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Tàu

Giá: 0 VNĐ