Nhà hàng Tràm Chim 19 Nha Trang
 
Quán cơm Hiền Nhi Nha Trang
 
Nem nướng ĐẶNG VĂN QUYÊN Nha Trang