Nem nướng ĐẶNG VĂN QUYÊN Nha Trang
 
Nhà hàng Tràm Chim 19 Nha Trang
 
Quán cơm Hiền Nhi Nha Trang