Nem nướng ĐẶNG VĂN QUYÊN
 
Nhà hàng Tràm Chim 19
 
Quán cơm Hiền Nhi