Tour Ba hồ - Dốc Lết

Thời gian: 07h00 - 17h

Khởi hành: 1 ngày

Phương tiện: Ôtô

Giá: 550,000 VNĐ
Tour 3 đảo nha trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h30-16h

Phương tiện: Cano

Giá: 350,000 VNĐ
Tour 3 Đảo Nha Trang (Hòn Tằm)

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h30-16h

Phương tiện: Cano

Giá: 600,000 VNĐ
Tour 3 đảo VIP (Hòn Mun - Làng Chài - Robinson)

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h30-16h

Phương tiện: Ôtô, Cano

Giá: 450,000 VNĐ
Giá thuê tàu cano

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 07h- 17h

Phương tiện: Cano...

Giá: 500,000 VNĐ
Tour gia đình

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h30-15h

Phương tiện: Ôtô,Tàu

Giá: 570,000 VNĐ
Tour 3 đảo (Robinson)

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h30-17h

Phương tiện: Ôtô,Tàu

Giá: 350,000 VNĐ
Tour 4 đảo nha trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h30-17h

Phương tiện: Ôtô,Tàu

Giá: 340,000 VNĐ
Tour tây nguyên 4 ngày 3 đêm

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 8h30-17h

Phương tiện: Ôtô

Giá: 4,500,000 VNĐ
Tour nha trang đà lạt 2 ngày 1 đêm

Thời gian: 07h00 - 15h30

Khởi hành: 2 ngày

Phương tiện: Ôtô

Giá: 1,600,000 VNĐ
Tour nha trang 4 ngày 3 đêm

Thời gian: 4 ngày

Khởi hành: 8h30-17h

Phương tiện: Ôtô,Tàu

Giá: 3,500,000 VNĐ
Tour 4 ngày 4 đêm (Thái Bình – Đà Nẵng – Hội An – Huế)

Thời gian: 4 ngày 4 đêm

Khởi hành: 07h- 17h

Phương tiện: Ôtô

Giá: 4,600,000 VNĐ
Tour Câu mực nha trang (Thực đơn 8 món hải sản)

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 15h-21h30

Phương tiện: Tàu

Giá: 850,000 VNĐ
Tour câu cá nha trang (Thực đơn 7 món hải sản)

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 09h-16h

Phương tiện: Ôtô,Tàu

Giá: 750,000 VNĐ
Tour Yang Bay Nha Trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h30-17h

Phương tiện: Ôtô

Giá: 630,000 VNĐ