Giá thuê tàu cano

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 07h- 17h

Phương tiện: Cano...

Giá: 500,000 VNĐ
Tour 3 Đảo (Hòn Tằm)

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h30-16h

Phương tiện: Cano

Giá: 570,000 VNĐ
Tour 3 đảo

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h30-16h

Phương tiện: Cano

Giá: 270,000 VNĐ
Tour 4 đảo

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h30-17h

Phương tiện: Ôtô,Tàu

Giá: 120,000 VNĐ
Tour câu cá

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 09h-16h

Phương tiện: Ôtô,Tàu

Giá: 600,000 VNĐ
Tour Câu mực đêm

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 15h-21h30

Phương tiện: Tàu

Giá: 600,000 VNĐ
Tour Yang Bay

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h30-17h

Phương tiện: Ôtô

Giá: 630,000 VNĐ
Tour đi bộ dưới biển

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h30-14h

Phương tiện: Ôtô,Tàu

Giá: 750,000 VNĐ
Tour lặn biển 1

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 07h-14h

Phương tiện: Ôtô,Tàu

Giá: 490,000 VNĐ
Tour lặn biển 2

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h30-14h

Phương tiện: Ôtô,Tàu

Giá: 550,000 VNĐ
Tour Đà Lạt 1 Ngày

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 6h30-20h

Phương tiện: Ôtô

Giá: 650,000 VNĐ
Tour Điệp Sơn Dốc Lết

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h30-17h

Phương tiện: Cano

Giá: 540,000 VNĐ
Tour Bình Ba 2 ngày 1 đêm

Thời gian: 2 ngày

Khởi hành: 08h-17h

Phương tiện: Cano

Giá: 1,200,000 VNĐ
Tour Bình Ba

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h30-17h

Phương tiện: Ôtô,Tàu

Giá: 450,000 VNĐ
Tour Đảo Khỉ Hoa Lan

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 08h-17h

Phương tiện: Cano

Giá: 550,000 VNĐ