Khách sạn Eastin Grand

2 Nguyễn Thị Minh Khai - 100 phòng

Giá: 450,000 VNĐ
Khách sạn Lucky Star Nha Trang

96B1/8 Trần Phú - 32 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Imperial Nha Trang

20 Trần Phú - 147 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn The Costa Nha Trang

32 - 34 Trần Phú - 110 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Melissa Nha Trang

100A2-A3 Trần Phú - 83 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Starcity Nha Trang

74 Trần Phú - 254 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Blue Pearl Nha Trang

90 - 92 Trần Phú - 75 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Queen Ann Nha Trang

100, Trần Phú - 284 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Khách sạn Red Sun Nha Trang

96B Trần Phú - 80 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Khách sạn An Vista Nha Trang

96/12 Trần Phú - 96 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Siren Flower Nha Trang

100/1C, Trần Phú - 63 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Balcony Nha Trang

98B/13 Trần Phú - 116 phòng

Giá: 850,000 VNĐ
Căn hộ Mường Thanh Nha Trang (Phi Yến Apartment)

60 Trần Phú - 40 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Căn hộ Mường Thanh Nha Trang (Minh Apartment)

60 Trần Phú - 40 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Vesna Nha Trang

100 Trần Phú - 355 phòng

Giá: 600,000 VNĐ