Dendro Gold Hotel

86/4 Trần Phú - 210 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Citadines Hotel

62 Trần Phú - 310 phòng

Giá: 1,600,000 VNĐ
Begonia Hotel

96A6/13-14 Trần Phú - 120 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Balcony Hotel

98B/13 Trần Phú - 116 phòng

Giá: 1,200,000 VNĐ
Alan Hotel

14 Trần Phú, Vĩnh Nguyên - 7 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Bình Minh

98B/2 Trần Phú - 20 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn 378 BỘ CÔNG AN

48 Nguyễn Bỉnh Khiêm - 30 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
An Hòa Hotel

64B/6 Trần Phú - 14 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
An Vista Hotel

96/12 Trần Phú - 96 phòng

Giá: 1,300,000 VNĐ
Anh Minh Hotel

96B1 Trần Phú - 18 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Art Deluxe Hotel

98 Trần Phú - 45 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
B&B Hotel

96B Trần Phú - 80 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Blue Pearl Hotel

90 - 92 Trần Phú - 75 phòng

Giá: 1,400,000 VNĐ