HOT
Khách sạn đoàn an dưỡng 20 (Sky Beach)

9 Hoàng Diệu - 200 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Golden Rain 2 Nha Trang

1 Trần Quang Khải - 78 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Dendro Nha Trang

90- 92 Trần Phú - 65 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Oliver Nha Trang

96A3 Trần Phú - 43 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
HOT
Khách sạn TTC Nha Trang

4 Pasteur - 210 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Thái Bình Nha Trang

40 Đinh Tiên Hoàng - 70 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Galaxy Apartment Nha Trang

11/9/1A Nguyễn Thiện Thuật - 12 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Venue Nha Trang

24 Tôn Đản - 64 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Apus Nha Trang

1H Quân Trấn, Hùng Vương - 88 phòng

Giá: 450,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Dendro Gold Nha Trang

86/4 Trần Phú - 210 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Green World Nha Trang

44 Nguyễn Thị Minh Khai - 201 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Lavague Nha Trang

08 Trần Phú - 94 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Bonjour Nha Trang

17/2A Nguyễn Thị Minh Khai - 102 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
HOT
Khách sạn V Nha Trang

8 Hùng Vương - 100 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Majestic Premium Nha Trang

96B5 Trần Phú - 192 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Contact Me on Zalo