Khách sạn Asia Paradise Nha Trang

6 Biệt Thự - 100 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Nhị Phi Nha Trang

10 Biệt Thự - 82 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Blue Star Nha Trang

1B Biệt Thự - 27 phòng

Giá: 310,000 VNĐ
Khách sạn Hà Nội Nha Trang

31C Biệt Thự - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Hoa Lâm Nha Trang

14B Biệt Thự - 20 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Ihome Nha Trang

31E2 Biệt Thự - 20 phòng

Giá: 93,000 VNĐ
Khách sạn Legend Sea Nha Trang

11 Biệt Thự - 90 phòng

Giá: 1,400,000 VNĐ
Khách sạn Liberty Central Nha Trang

9 Biệt Thự - 227 phòng

Giá: 1,600,000 VNĐ
Khách sạn Long Châu Nha Trang

31 Biệt Thự - 9 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Nam Hùng Nha Trang

18 Biệt Thự - 68 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn Palm Beach Nha Trang

4 Biệt Thự - 65 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Phi Long Nha Trang

31 Biệt Thự - 12 phòng

Giá: 260,000 VNĐ
Khách sạn Quang Thái Nha Trang

44 Biệt Thự - 16 phòng

Giá: 230,000 VNĐ
Khách sạn Violet Nha Trang

12 Biệt Thự - 72 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn White lion 2 Nha Trang

4A Biệt Thự - 21 phòng

Giá: 300,000 VNĐ