Khách sạn Asia Paradise Nha Trang

6 Biệt Thự - 100 phòng

Giá: 950,000 VNĐ
Khách sạn Blue Star Nha Trang

1B Biệt Thự - 27 phòng

Giá: 310,000 VNĐ
Khách sạn Brandi Nha Trang

10 Biệt Thự - 45 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Legend Sea Nha Trang

11 Biệt Thự - 90 phòng

Giá: 1,400,000 VNĐ
Khách sạn Liberty Central Nha Trang

9 Biệt Thự - 227 phòng

Giá: 1,600,000 VNĐ
Khách sạn Nam Hùng Nha Trang

18 Biệt Thự - 68 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Nhị Phi Nha Trang

10 Biệt Thự - 82 phòng

Giá: 850,000 VNĐ
Khách sạn Palm Beach Nha Trang

4 Biệt Thự - 65 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Phi Long Nha Trang

31 Biệt Thự - 12 phòng

Giá: 260,000 VNĐ
Khách sạn Violet Nha Trang

12 Biệt Thự - 72 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Contact Me on Zalo