Tháp Bà Ponagar Nha Trang

1 ngày

8h-18h

Xe máy

Giá: 22,000 VNĐ
Viện Hải Dương Học Nha Trang

1 ngày

6h-18h

Xe máy

Giá: 40,000 VNĐ
Nhà Thờ Núi Nha Trang

1 ngày

6h-17h

Xe máy

Giá: 50,000 VNĐ
Dinh Bảo Đại Nha Trang

1 ngày

7h-17h

Xe máy

Giá: 50,000 VNĐ
Chùa Long Sơn Nha Trang

1 ngày

7h-17h

Xe máy

Giá: 0 VNĐ
Bảo Tàng Khánh Hòa Nha Trang

1 ngày

7h-17h

Xe máy

Giá: 0 VNĐ
Contact Me on Zalo