Viện Hải Dương Học

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 6h-18h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 40,000 VNĐ
Tháp Bà Ponagar

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h-18h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 22,000 VNĐ
Nhà Thờ Núi

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 6h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 50,000 VNĐ
Dinh Bảo Đại

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 50,000 VNĐ
Chùa Long Sơn

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 0 VNĐ
Bảo Tàng Khánh Hòa

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 0 VNĐ