Khách sạn Mường Thanh Viễn Triều

Bãi Dương, Nha Trang - 645 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Khách sạn King Town Grand Nha Trang

5,6 Phạm Văn Đồng - 201 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Căn hộ Mường Thanh Viễn Triều (Minh 2 Apartment)

3 Phạm Văn Đồng - 40 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Khách sạn Ánh Hằng Nha Trang

5 Phạm Văn Đồng - 28 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Bãi Dương Nha Trang

10 Phạm Văn Đồng - 16 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Bellevue Nha Trang

6 Phạm Văn Đồng - 40 phòng

Giá: 870,000 VNĐ
Khách sạn Boton Blue Nha Trang

6 Phạm Văn Đồng - 174 phòng

Giá: 2,000,000 VNĐ
Khách sạn Calm Seas Nha Trang

3 Phạm Văn Đồng - 100 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Fairy Bay Nha Trang

42 Phạm Văn Đồng - 52 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Lamer Nha Trang

3 Phạm Văn Đồng - 29 phòng

Giá: 570,000 VNĐ
Khách sạn Lenid Nha Trang

3 Phạm Văn Đồng - 2 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Mây Ngũ Sắc Nha Trang

67, 66 Phạm Văn Đồng - 64 phòng

Giá: 690,000 VNĐ
Khách sạn Nam Hồng Nha Trang

24 Phạm Văn Đồng - 35 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Nhị Thanh Nha Trang

44 Phạm Văn Đồng - 15 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Paralia Nha Trang

03-05 Phạm Văn Đồng - 105 phòng

Giá: 1,050,000 VNĐ
Contact Me on Zalo