Khách sạn Bãi Dương Guest House

10 Phạm Văn Đồng - 16 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Biển Xanh

24B Phạm Văn Đồng - 16 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Đại Nam Hotel

1 Phạm Văn Đồng - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Ánh Hằng Hotel

5 Phạm Văn Đồng - 28 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Bellevue Hotel

6 Phạm Văn Đồng - 40 phòng

Giá: 870,000 VNĐ
Boton Blue Hotel & Spa

6 Phạm Văn Đồng - 174 phòng

Giá: 2,000,000 VNĐ
Calm Seas Hotel

3 Phạm Văn Đồng - 100 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Fairy Bay Hotel

42 Phạm Văn Đồng - 52 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khánh Hà Hotel

01/1B - Phạm Văn Đồng - 8 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
King Town Grand Hotel

5,6 Phạm Văn Đồng - 201 phòng

Giá: 1,260,000 VNĐ
Lamer Hotel

3 Phạm Văn Đồng - 29 phòng

Giá: 570,000 VNĐ
Lenid Hotel

3 Phạm Văn Đồng - 2 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Mây Ngũ Sắc Hotel

67, 66 Phạm Văn Đồng - 64 phòng

Giá: 690,000 VNĐ
Minh Nhật Hotel

2 Phạm Văn Đồng - 20 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Nam Hồng Hotel

24 Phạm Văn Đồng - 35 phòng

Giá: 200,000 VNĐ