Nhà nghỉ Backpack

79/1 Nguyễn Thiện Thuật - 8 phòng

Giá: 80,000 VNĐ
Khách sạn AP

34 Nguyễn Thiện Thuật - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
HQ Cafe Hotel

55/8 Nguyễn Thiện Thuật - 8 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Abc

47 Nguyễn Thiện Thuật - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Cẩm Trang

120/1 - Nguyễn Thiện Thuật - 12 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Ale Hotel

127/10 Nguyễn Thiện Thuật - 61 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Barcelona Hotel

34E Nguyễn Thiện Thuật - 56 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Biển Đông Hotel

64A Nguyễn Thiện Thuật - 53 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
C30 Hotel

30 Nguyễn Thiện Thuật - 70 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Camellia 2 Hotel

99A Nguyễn Thiện Thuật - 32 phòng

Giá: 590,000 VNĐ
Căn hộ Galaxy Apartment

11/9/1A Nguyễn Thiện Thuật - 12 phòng

Giá: 480,000 VNĐ
Cường Long Hotel

62 Nguyễn Thiện Thuật - 2 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Đông Hải Hotel

55/5 Nguyễn Thiện Thuật - 6 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Duy Phước Hotel

99C Nguyễn Thiện Thuật - 7 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Edele Hotel

61 Nguyễn Thiện Thuật - 97 phòng

Giá: 770,000 VNĐ