Khách sạn Nha Trang Inn

103 Nguyễn Thiện Thuật - 14 phòng

Giá: 230,000 VNĐ
Khách sạn Palm Beach 2 Nha Trang

30 Nguyễn Thiện Thuật - 60 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Quốc tế Nha Trang

9 Nguyễn Thiện Thuật - 29 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Rêmi Nha Trang

34/2 - Nguyễn Thiện Thuật - 20 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Sài Gòn Nha Trang

34 Nguyễn Thiện Thuật - 60 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Rosaka Nha Trang

107A Nguyễn Thiện Thuật - 140 phòng

Giá: 1,300,000 VNĐ
Khách sạn Tabalo Nha Trang

54G Nguyễn Thiện Thuật - 16 phòng

Giá: 90,000 VNĐ
Khách sạn Thăng Long Nha Trang

56 Nguyễn Thiện Thuật - 57 phòng

Giá: 830,000 VNĐ
Khách sạn The Summer Nha Trang

34 C-D Nguyễn Thiện Thuật - 85 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn White lion Nha Trang

34 Nguyễn Thiện Thuật - 30 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Nhà nghỉ Backpack Nha Trang

79/1 Nguyễn Thiện Thuật - 8 phòng

Giá: 80,000 VNĐ
Khách sạn Abc Nha Trang

47 Nguyễn Thiện Thuật - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Ale Nha Trang

127/10 Nguyễn Thiện Thuật - 61 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn AP Nha Trang

34 Nguyễn Thiện Thuật - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Barcelona Nha Trang

34E Nguyễn Thiện Thuật - 56 phòng

Giá: 800,000 VNĐ