Khách sạn White lion Nha Trang

34 Nguyễn Thiện Thuật - 30 phòng

Giá: 350,000 VNĐ
Khách sạn Sài Gòn Nha Trang

34 Nguyễn Thiện Thuật - 60 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Maple Leaf Nha Trang

120/39 Nguyễn Thiện Thuật - 67 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Hà Nội Golden Nha Trang

107 Nguyễn Thiện Thuật - 88 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Isena Nha Trang

02 Nguyễn Thiện Thuật - 165 phòng

Giá: 1,100,000 VNĐ
Khách sạn C30 Nha Trang

30 Nguyễn Thiện Thuật - 70 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Gallilot Nha Trang

61 Nguyễn Thiện Thuật - 135 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Edele Nha Trang

61 Nguyễn Thiện Thuật - 97 phòng

Giá: 840,000 VNĐ
Khách sạn Ale Nha Trang

127/10 Nguyễn Thiện Thuật - 61 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Golden Beach Nha Trang

109 Nguyễn Thiện Thuật - 49 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Rêmi Nha Trang

34/2 - Nguyễn Thiện Thuật - 20 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Nhà nghỉ Backpack Nha Trang

79/1 Nguyễn Thiện Thuật - 8 phòng

Giá: 115,000 VNĐ
Khách sạn Abc Nha Trang

47 Nguyễn Thiện Thuật - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn AP Nha Trang

34 Nguyễn Thiện Thuật - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Barcelona Nha Trang

34E Nguyễn Thiện Thuật - 56 phòng

Giá: 800,000 VNĐ