Khách sạn Thuận Buồm Phát Nha Trang

35 Củ Chi - 25 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Sea Sing Nha Trang

50B Củ Chi - 75 phòng

Giá: 1,100,000 VNĐ
Khách sạn Monica Nha Trang

50 Bắc Sơn - 60 phòng

Giá: 950,000 VNĐ
Khách sạn Mường Thanh Grand Nha Trang

6 Dương Hiến Quyền - 255 phòng

Giá: 1,270,000 VNĐ
Khách sạn For You Nha Trang

05 Đặng Tất - 30 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Nhà nghỉ Thanh Thức Nha Trang

19B Đặng Tất - 10 phòng

Giá: 150,000 VNĐ
Nhà Nghỉ Ana House Nha Trang

19/4, Hồ Tùng Mậu - 18 phòng

Giá: 115,000 VNĐ
Khách sạn An Phú Nha Trang

34 Đặng Tất - 12 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Ánh Dương Nha Trang

23 Củ Chi - 12 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Azure Nha Trang

19 Bắc Sơn - 22 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Biển Xanh 2 - Blue Sea 2 Nha Trang

129 Củ Chi - 0 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Blue Sea 1-3 Nha Trang

24 Đường Phạm Ngọc Thạch - 23 phòng

Giá: 70,000 VNĐ
Khách sạn Blue Sea 2 Nha Trang

2A Củ Chi - 23 phòng

Giá: 70,000 VNĐ
Khách sạn Blue Sea Nha Trang

24B Phạm Văn Đồng - 24 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Bờ Biển Ngà Nha Trang

10 Phú Đức - Đường Mai Xuân Thưởng - 0 phòng

Giá: 200,000 VNĐ