Thanh Hiếu Hotel

15 Đặng Tất - 8 phòng

Giá: 150,000 VNĐ
Hoa Phượng Hotel

14 Bắc Sơn - 20 phòng

Giá: 150,000 VNĐ
Nhà nghỉ Thanh Thức

19B Đặng Tất - 10 phòng

Giá: 150,000 VNĐ
Blue Sea 2 Hotel

2A Củ Chi - 23 phòng

Giá: 70,000 VNĐ
Blue Sea 1-3 Hotel

24 Đường Phạm Ngọc Thạch - 23 phòng

Giá: 70,000 VNĐ
Khách sạn Bờ Biển Ngà

10 Phú Đức - Đường Mai Xuân Thưởng - 0 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Biển Xanh 2 - Blue Sea 2

129 Củ Chi - 0 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
An Phú Hotel

34 Đặng Tất - 12 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Ánh Dương

23 Củ Chi - 12 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Azure Hotel

19 Bắc Sơn - 22 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Blue Sea Hotel

24B Phạm Văn Đồng - 24 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Châu Loan Hotel

101 Mai Xuân Thưởng - 92 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Emerald Hotel

11 Mai Xuân Thưởng - 30 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Flower Sky Hotel

51 Bắc Sơn - 32 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
For You Hotel

05 Đặng Tất - 30 phòng

Giá: 300,000 VNĐ