Khách sạn Ngọc Vinh Nha Trang

148 Mai Xuân Thưởng - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Ninh Hằng Nha Trang

51 Bắc Sơn - 20 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Phú Nguyên Nha Trang

02 Mai Xuân Thưởng - 24 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Q Nha Trang

138 Mai Xuân Thưởng - 20 phòng

Giá: 450,000 VNĐ
Khách sạn R & R Nha Trang

25/6 Bắc Sơn - 8 phòng

Giá: 740,000 VNĐ
Khách sạn Sea Sing Nha Trang

50B Củ Chi - 75 phòng

Giá: 810,000 VNĐ
Khách sạn Thanh Hải Nha Trang

20B Củ Chi - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Thanh Hiếu Nha Trang

15 Đặng Tất - 8 phòng

Giá: 150,000 VNĐ
Khách sạn Thanh Ngân Nha Trang

72 Nguyễn Khánh Toàn - 14 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Trường Thịnh Nha Trang

85 Củ Chi - 40 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Tuấn Hạnh Nha Trang

25 Đặng Tất - 11 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Vinh Quang Nha Trang

35 Củ Chi - 25 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Vinh Quang Nha Trang

25 Quảng Đức - 25 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Nhà Nghỉ Ana House Nha Trang

19/4, Hồ Tùng Mậu - 18 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Nhà nghỉ Thanh Thức Nha Trang

19B Đặng Tất - 10 phòng

Giá: 150,000 VNĐ