Khách sạn An Phú Nha Trang

34 Đặng Tất - 12 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Ánh Dương Nha Trang

23 Củ Chi - 12 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Azure Nha Trang

19 Bắc Sơn - 22 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Biển Xanh 2 - Blue Sea 2 Nha Trang

129 Củ Chi - 0 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Blue Sea 1-3 Nha Trang

24 Đường Phạm Ngọc Thạch - 23 phòng

Giá: 70,000 VNĐ
Khách sạn Blue Sea 2 Nha Trang

2A Củ Chi - 23 phòng

Giá: 70,000 VNĐ
Khách sạn Blue Sea Nha Trang

24B Phạm Văn Đồng - 24 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Bờ Biển Ngà Nha Trang

10 Phú Đức - Đường Mai Xuân Thưởng - 0 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Châu Loan Nha Trang

101 Mai Xuân Thưởng - 92 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Emerald Nha Trang

11 Mai Xuân Thưởng - 30 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn Flower Sky Nha Trang

51 Bắc Sơn - 32 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn For You Nha Trang

05 Đặng Tất - 30 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn Hoa Phượng Nha Trang

14 Bắc Sơn - 20 phòng

Giá: 150,000 VNĐ
Khách sạn Hòn Chồng Nha Trang

11 Hòn Chồng - 10 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Khánh Hà Nha Trang

34 Củ Chi - 8 phòng

Giá: 250,000 VNĐ