Phương tiện vận chuyển tại khu du lịch Vinpearlland Nha Trang.
 
Gia ve Vinpearlland Nha Trang