Khách sạn Bay

59 Nguyễn Thị Minh Khai - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Aries Hotel

63A/12 Nguyễn Thị Minh Khai - 132 phòng

Giá: 850,000 VNĐ
Bonjour Hotel

17/2A Nguyễn Thị Minh Khai - 102 phòng

Giá: 850,000 VNĐ
Daisy Hotel

43 Nguyễn Thị Minh Khai - 57 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Green World Hotel

44 Nguyễn Thị Minh Khai - 201 phòng

Giá: 1,430,000 VNĐ
Khách sạn Hòa An

75B Nguyễn Thị Minh Khai - 18 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Minh Dương Hotel

75 Nguyễn Thị Minh Khai - 40 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
New Century Hotel

35 Nguyễn Thị Minh Khai - 20 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Vietsky Hotel

80 Lê Đại Hành - 49 phòng

Giá: 700,000 VNĐ