Khách sạn Aries Nha Trang

63A/12 Nguyễn Thị Minh Khai - 132 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Bay Nha Trang

59 Nguyễn Thị Minh Khai - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Bonjour Nha Trang

17/2A Nguyễn Thị Minh Khai - 102 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Daisy Nha Trang

43 Nguyễn Thị Minh Khai - 57 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Green World Nha Trang

44 Nguyễn Thị Minh Khai - 201 phòng

Giá: 1,350,000 VNĐ
Khách sạn Hòa An Nha Trang

75B Nguyễn Thị Minh Khai - 18 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Minh Dương Nha Trang

75 Nguyễn Thị Minh Khai - 40 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn New Century Nha Trang

35 Nguyễn Thị Minh Khai - 20 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Vietsky Nha Trang

80 Lê Đại Hành - 49 phòng

Giá: 600,000 VNĐ