Tuyết Mai Hotel

5A Hùng Vương - 13 phòng

Giá: 110,000 VNĐ
Forget Me Not Hotel

2S Quân Trấn - 8 phòng

Giá: 160,000 VNĐ
Khách sạn Cẩm Tiên

24 Hùng Vương - 0 phòng

Giá: 220,000 VNĐ
Dollar Hotel

84/10 Hùng Vương - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Bảo Long

74B Hùng Vương - 18 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Adam Việt Nam

2 Hùng Vương - 12 phòng

Giá: 220,000 VNĐ
101 Ngôi saoHotel

1 Hùng Vương - 60 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Aladin Hotel

176/6 Hùng Vương - 18 phòng

Giá: 380,000 VNĐ
Amity Hotel

176/11 Hùng Vương - 42 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Amy Hotel

78 Hùng Vương - 68 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Apus Hotel

95/9 Hùng Vương - 88 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Apus Inn Hotel

2O Quân Trấn - Hùng Vương - 25 phòng

Giá: 190,000 VNĐ
BIDV Hotel

21 Hùng Vương - 40 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Căn hộ An Phú Gia

6Q Quân Trấn - 20 phòng

Giá: 580,000 VNĐ
Căn hộ Harvey

2A/7 Hùng Vương - 19 phòng

Giá: 550,000 VNĐ