Khách sạn Nice Swan Nha Trang

44 Hùng Vương - 77 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Phú Qúy Nha Trang

52 Hùng Vương - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Prince Nha Trang

6D Quân Trấn - 45 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Quang Nhật Nha Trang

9 Hùng Vương - 6 phòng

Giá: 260,000 VNĐ
Khách sạn Sea Moon Nha Trang

30 Hùng Vương - 16 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Smile Nha Trang

45/1 Hùng Vương - 63 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Souvenir Nha Trang

2R Quân Trấn – Hùng Vương - 16 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Thằng Bờm Nha Trang

132/9 Hùng Vương - 20 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Khách sạn Thiên An Nha Trang

12/1 Hùng Vương - 20 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Thịnh Lê Nha Trang

111/5/4 Hùng Vương - 16 phòng

Giá: 220,000 VNĐ
Khách sạn Tuyết Mai Nha Trang

5A Hùng Vương - 13 phòng

Giá: 110,000 VNĐ
Khách sạn V Nha Trang

8 Hùng Vương - 100 phòng

Giá: 1,300,000 VNĐ
Khách sạn Vân Nam Nha Trang

12B Hùng Vương - 22 phòng

Giá: 380,000 VNĐ
Khách sạn Vicky Guest House Nha Trang

84/11 Hùng Vương - 7 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Victory Nha Trang

72 Hùng Vương - 40 phòng

Giá: 200,000 VNĐ