Nhà Nghỉ Cham Homestay Nha Trang

176/9 Hùng Vương - 16 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Lê Dương Nha Trang

95/4 Hùng Vương - 45 phòng

Giá: 480,000 VNĐ
Khách sạn Apus Nha Trang

95/9 Hùng Vương - 88 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Khách sạn Gosia Nha Trang

116 Hùng Vương - 83 phòng

Giá: 1,100,000 VNĐ
Khách sạn Green Nha Trang

6 Hùng Vương - 66 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Melody Nha Trang

24/10B Hùng Vương - 20 phòng

Giá: 345,000 VNĐ
Khách sạn Serena Nha Trang

100/12 Hùng Vương - 50 phòng

Giá: 475,000 VNĐ
Khách sạn Souvenir Nha Trang

2R Quân Trấn – Hùng Vương - 16 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Thịnh Lê Nha Trang

111/5/4 Hùng Vương - 8 phòng

Giá: 220,000 VNĐ
Khách sạn Tuyết Mai Nha Trang

5A Hùng Vương - 13 phòng

Giá: 110,000 VNĐ
Khách sạn Vân Nam Nha Trang

12B Hùng Vương - 22 phòng

Giá: 380,000 VNĐ
Khách sạn V Nha Trang

8 Hùng Vương - 100 phòng

Giá: 1,300,000 VNĐ
Khách sạn Golden Sea Nha Trang

27A Hùng Vương - 38 phòng

Giá: 350,000 VNĐ
Khách sạn Nest Nha Trang

176/10 Hùng Vương - 20 phòng

Giá: 350,000 VNĐ
Khách sạn Yen Indochine Nha Trang

32/6 Hùng Vương - 22 phòng

Giá: 800,000 VNĐ