Khách sạn Apus Nha Trang

1H Quân Trấn, Hùng Vương - 88 phòng

Giá: 450,000 VNĐ
Khách sạn V Nha Trang

8 Hùng Vương - 100 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Khách sạn Adam Việt Nam Nha Trang

2 Hùng Vương - 12 phòng

Giá: 220,000 VNĐ
Khách sạn Aladin Nha Trang

176/6 Hùng Vương - 18 phòng

Giá: 380,000 VNĐ
Khách sạn Amity Nha Trang

176/11 Hùng Vương - 42 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Khách sạn Amy Nha Trang

78 Hùng Vương - 68 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Apus Inn Nha Trang

2O Quân Trấn - Hùng Vương - 25 phòng

Giá: 190,000 VNĐ
Khách sạn Bảo Long Nha Trang

74B Hùng Vương - 18 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn BIDV Nha Trang

21 Hùng Vương - 40 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Cẩm Tiên Nha Trang

24 Hùng Vương - 0 phòng

Giá: 220,000 VNĐ
Khách sạn CR Nha Trang

132/9 Hùng Vương - 20 phòng

Giá: 290,000 VNĐ
Khách sạn Dollar Nha Trang

84/10 Hùng Vương - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Dũng Trinh Nha Trang

5R Quân Trấn - Hùng Vương - 12 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Forget Me Not Nha Trang

2S Quân Trấn - 8 phòng

Giá: 160,000 VNĐ
Khách sạn Galina Nha Trang

5 Hùng Vương - 161 phòng

Giá: 1,440,000 VNĐ