The Q Hostel

139 Nguyễn Bỉnh Khiêm - 4 phòng

Giá: 96,000 VNĐ
Tabana Hotel

54 Yersin - 12 phòng

Giá: 90,000 VNĐ
Cicilia Hotel

7 Lê Lợi - 114 phòng

Giá: 950,000 VNĐ
Đèn Lồng Đỏ Hotel

137A Hoàng Văn Thụ - 51 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Dũng Thanh Hotel

181-183 Nguyễn Bỉnh Khiêm - 60 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Hằng Nga Hotel

12 Phan Chu Trinh - 18 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Nha Trang Palace Hotel

09 Yersin - 168 phòng

Giá: 1,400,000 VNĐ
The World Hotel

11 Lê Lợi - 63 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Trúc Hưng Hotel

29 Phan Chu Trinh - 12 phòng

Giá: 280,000 VNĐ