Giá thuê tàu cano

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 07h- 17h

Phương tiện: Cano...

Giá: 500,000 VNĐ
Tour 3 Đảo (Hòn Tằm)

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h30-16h

Phương tiện: Cano

Giá: 570,000 VNĐ
Tour 3 đảo

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h30-16h

Phương tiện: Cano

Giá: 270,000 VNĐ
Tour 4 đảo

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h30-17h

Phương tiện: Ôtô,Tàu

Giá: 120,000 VNĐ