Tour Điệp Sơn Nha Trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h30-17h

Phương tiện: Cano

Giá: 650,000 VNĐ