Khách sạn Khánh Duy Nha Trang

28 Hoàng Hoa Thám - 40 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Ngọc Sang Nha Trang

28A Hoàng Hoa Thám - 40 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Phong Lưu Nha Trang

17 Hoàng Hoa Thám - 10 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Sao Việt Nha Trang

10 Hoàng Hoa Thám - 46 phòng

Giá: 1,150,000 VNĐ
Khách sạn Thành Duy Nha Trang

30C Hoàng Hoa Thám - 8 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Thanh Long Nha Trang

28 Hoàng Hoa Thám - 18 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Thiệu Gia Nha Trang

108 Hoàng Hoa Thám - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Contact Me on Zalo