Caly Hotel

19 Hoàng Hoa Thám - 16 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Nhà Nghỉ Tuấn Thịnh, Châu Khánh

Hẻm 15 Hoàng Hoa Thám - 0 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Bông Sen Hotel

17 Hoàng Hoa Thám - 0 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Bạch Mã

53 Hoàng Hoa Thám - 10 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Bình An

28 Hoàng Hoa Thám - 12 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Hoàng Hà

30 Hoàng Hoa Thám - 10 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khánh Duy Hotel

28 Hoàng Hoa Thám - 40 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Kim Ngân Hotel

52 Hoàng Hoa Thám - 22 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Mỹ Dung Hotel

177 Hoàng Hoa Thám - 17 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Ngọc Sang Hotel

28A Hoàng Hoa Thám - 40 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Phong Lưu Hotel

17 Hoàng Hoa Thám - 10 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Sentosa Hotel

28/2 Hoàng Hoa Thám - 8 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Thành Duy Hotel

30C Hoàng Hoa Thám - 8 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Thanh Long Hotel

28 Hoàng Hoa Thám - 18 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Thiên Tài Hotel

15B/8 Hoàng Hoa Thám - 8 phòng

Giá: 200,000 VNĐ