Khách sạn Queen Nha Trang

96B1/13 Trần Phú - 16 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
Khách sạn Queen 2 Nha Trang

96A1/11 Trần Phú - 30 phòng

Giá: 150,000 VNĐ
Khách sạn Queen 7 Nha Trang

19 Tuệ Tĩnh - 33 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Thiên Mã Nha Trang

96A6/6 Đường Trần Phú - 30 phòng

Giá: 140,000 VNĐ
Khách sạn Yasaka Nha Trang

18 Trần Phú - 201 phòng

Giá: 1,200,000 VNĐ
Khách sạn Zen Nha Trang

64/4A Trần Phú - 23 phòng

Giá: 350,000 VNĐ
Khách sạn Balcony Nha Trang

98B/13 Trần Phú - 116 phòng

Giá: 850,000 VNĐ
Căn hộ Mường Thanh Nha Trang (Minh Apartment)

60 Trần Phú - 40 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Căn hộ Mường Thanh Nha Trang (Phi Yến Apartment)

60 Trần Phú - 40 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Red Sun Nha Trang

96B Trần Phú - 80 phòng

Giá: 1,150,000 VNĐ
Khách sạn Havana Nha Trang

38 Trần Phú - 1261 phòng

Giá: 2,550,000 VNĐ
Khách sạn Starcity Nha Trang

74 Trần Phú - 254 phòng

Giá: 1,400,000 VNĐ
Khách sạn 378 Nha Trang

48 Nguyễn Bỉnh Khiêm - 30 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Alan Nha Trang

14 Trần Phú, Vĩnh Nguyên - 7 phòng

Giá: 600,000 VNĐ