HOT
Khách sạn La Sera Nha Trang

98B/7 Trần Phú - 72 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Imperial Nha Trang

20 Trần Phú - 147 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Grand Gosia

10 - 12 Trần Phú - 50 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Comodo Nha Trang

86A Trần Phú - 241 phòng

Giá: 2,400,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Marvella Nha Trang

102B Trần Phú - 335 phòng

Giá: 1,500,000 VNĐ
Khách sạn Rigel Nha Trang

86/4 Trần Phú - 188 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Vesna Nha Trang

100 Trần Phú - 355 phòng

Giá: 950,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Havana Nha Trang

38 Trần Phú - 1261 phòng

Giá: 1,500,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Mường Thanh Nha Trang

60 Trần Phú - 459 phòng

Giá: 1,550,000 VNĐ
HOT
Khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa

04 Trần Phú - 153 phòng

Giá: 1,100,000 VNĐ
Khách sạn 378 Nha Trang

48 Nguyễn Bỉnh Khiêm - 30 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Blue Pearl Nha Trang

90 - 92 Trần Phú - 75 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Eastin Grand

2 Nguyễn Thị Minh Khai - 100 phòng

Giá: 450,000 VNĐ
Khách sạn An Vista Nha Trang

96/12 Trần Phú - 96 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Lucky Star Nha Trang

96B1/8 Trần Phú - 32 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Contact Me on Zalo