Khách sạn Meriton Nha Trang

98/7 Trần Phú - 72 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn Dendro Gold Nha Trang

86/4 Trần Phú - 210 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Khách sạn Galaxy 2 Nha Trang

98A1 Trần Phú - 49 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Galaxy 3 Nha Trang

98A1 Trần Phú - 65 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Begonia Nha Trang

96A6/13-14 Trần Phú - 120 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Diamond Bay Nha Trang

20 Trần Phú - 275 phòng

Giá: 2,300,000 VNĐ
Khách sạn An Vista Nha Trang

96/12 Trần Phú - 96 phòng

Giá: 1,300,000 VNĐ
Khách sạn Citadines Nha Trang

62 Trần Phú - 310 phòng

Giá: 1,600,000 VNĐ
Khách sạn Euro Star Nha Trang

96A6 Trần Phú - 53 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Havana Nha Trang

38 Trần Phú - 1261 phòng

Giá: 260,000 VNĐ
Khách sạn Luxury Nha Trang

24 Trần Phú - 111 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Oliver Nha Trang

96A3 Trần Phú - 43 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Majestic Premium Nha Trang

96B5 Trần Phú - 192 phòng

Giá: 1,500,000 VNĐ
Khách sạn Majestic Star Nha Trang

96B5 Trần Phú - 102 phòng

Giá: 910,000 VNĐ
Khách sạn Majestic Nha Trang

90 - 92 Trần Phú - 99 phòng

Giá: 840,000 VNĐ