Khách sạn đoàn an dưỡng

86 Trần Phú - 200 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Rigel Nha Trang

86/4 Trần Phú - 188 phòng

Giá: 1,050,000 VNĐ
Khách sạn Merlion Nha Trang

64B/7 Trần Phú - 25 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Comodo Nha Trang

86A Trần Phú - 241 phòng

Giá: 2,400,000 VNĐ
Khách sạn B&B Nha Trang

96B Trần Phú - 80 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Montana Nha Trang

98B Trần Phú - 28 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Apollo Nha Trang

64/8 Trần Phú - 25 phòng

Giá: 530,000 VNĐ
Căn hộ Mường Thanh Nha Trang (Minh Apartment)

60 Trần Phú - 40 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Căn hộ Mường Thanh Nha Trang (Phi Yến Apartment)

60 Trần Phú - 40 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn InterContinental Nha Trang

32 - 34 Trần Phú - 279 phòng

Giá: 3,800,000 VNĐ
Khách sạn Blue Pearl Nha Trang

90 - 92 Trần Phú - 75 phòng

Giá: 1,100,000 VNĐ
Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang

60 Trần Phú - 459 phòng

Giá: 1,800,000 VNĐ
Khách sạn Nha Trang Lodge Nha Trang

42 Trần Phú - 125 phòng

Giá: 1,300,000 VNĐ
Khách sạn Sea Pearl Nha Trang

98A Trần Phú - 90 phòng

Giá: 1,200,000 VNĐ
Khách sạn Meriton Nha Trang

98/7 Trần Phú - 72 phòng

Giá: 850,000 VNĐ