Khách sạn Boss Nha Trang

10 Tôn Đản - 72 phòng

Giá: 880,000 VNĐ
Khách sạn Dubai Nha Trang

04 Tôn Đản - 40 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Le Soleil Nha Trang

6 Tôn Đản - 34 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Khách sạn Maple Nha Trang

4 Tôn Đản - 160 phòng

Giá: 1,250,000 VNĐ
Khách sạn Monaco Nha Trang

4A Tôn Đản - 30 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Pavillon Garden Nha Trang

4 Tôn Đản - 34 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Khách sạn Prime Nha Trang

4 Tôn Đản - 64 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Sea Light Nha Trang

6 Tôn Đản - 31 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Sun City Nha Trang

18 Tôn Đản - 37 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Contact Me on Zalo