Khách sạn Aroma Boutique Nha Trang

26A Trần Quang Khải - 50 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Aaron Nha Trang

6 Trần Quang Khải - 70 phòng

Giá: 1,100,000 VNĐ
Khách sạn Alana Nha Trang

7 Trần Quang Khải - 108 phòng

Giá: 1,700,000 VNĐ
Khách sạn Alibaba Nha Trang

51.3 Tuệ Tĩnh - 19 phòng

Giá: 490,000 VNĐ
Khách sạn Azura Nha Trang

4/3 Trần Quang Khải - 35 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Ban Mê Dakruco Nha Trang

3 Trần Quang Khải - 20 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Blue Sun Nha Trang

3/8 Trần Quang Khải - 17 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Đại Dương Nha Trang

08 Tuệ Tĩnh - 30 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Golden Holiday Nha Trang

3/1 Trần Quang Khải - 51 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Golden Summer Nha Trang

43 Trần Quang Khải - 25 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn MerPerle SeaSun Nha Trang

02 Trần Quang Khải - 80 phòng

Giá: 450,000 VNĐ
Khách sạn Ngọc Khánh Nha Trang

03 Tuệ Tĩnh - 28 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Nha Trang Beach

04 Trần Quang Khải - 64 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Phú Quý 2 Nha Trang

01 Tuệ Tĩnh - 60 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Poseidon Nha Trang

30 Trần Quang Khải - 126 phòng

Giá: 2,000,000 VNĐ
Contact Me on Zalo