Hoa Giấy Hotel

78-33, Tuệ Tĩnh - 12 phòng

Giá: 91,000 VNĐ
Đại Dương Hotel

08 Tuệ Tĩnh - 30 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Anh Anh

25 Tuệ Tĩnh - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Ban Mê Dakruco

3 Trần Quang Khải - 20 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Aaron Hotel

6 Trần Quang Khải - 70 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Alana Hotel

7 Trần Quang Khải - 108 phòng

Giá: 1,700,000 VNĐ
Alibaba Hotel

51.3 Tuệ Tĩnh - 19 phòng

Giá: 490,000 VNĐ
Aroma Boutique Hotel

26A Trần Quang Khải - 50 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Azura Hotel

4/3 Trần Quang Khải - 35 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Blue Sun Hotel

3/8 Trần Quang Khải - 17 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Golden Holiday Hotel

3/1 Trần Quang Khải - 51 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Golden Rain 2 Hotel

1 Trần Quang Khải - 78 phòng

Giá: 1,100,000 VNĐ
Golden Summer Hotel

43 Trần Quang Khải - 25 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Hoàng Sơn Hotel

11 Tuệ Tĩnh - 18 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Hoàng Tùng

17 Tuệ Tĩnh - 30 phòng

Giá: 200,000 VNĐ