Nhà hàng Hương Biển
 
Quán Lẩu Dê Thanh Đa
 
Quán lẩu dê Rừng Xoài 3
 
Quán Lẩu Bò A Dũng
 
Quán Gà 170 Nha Trang