Nhà hàng Hương Biển Nha Trang
 
Quán Gà 170 Nha Trang
 
Quán Lẩu Bò A Dũng Nha Trang
 
Quán lẩu dê Rừng Xoài 3 Nha Trang
 
Quán Lẩu Dê Thanh Đa Nha Trang