Khách sạn Indochine Nha Trang

12/4 Hùng Vương - 50 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Kim Hoàng Long Nha Trang

146 Hùng Vương - 21 phòng

Giá: 450,000 VNĐ
Khách sạn King Town Nha Trang

92 Hùng Vương - 49 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn Lê Dương Nha Trang

95/4 Hùng Vương - 45 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn Nagar Nha Trang

1I Quân Trấn - 171 phòng

Giá: 1,500,000 VNĐ
Khách sạn New Day Nha Trang

24/39C Hùng Vương - 36 phòng

Giá: 220,000 VNĐ
Khách sạn New Sun Nha Trang

2A/4 Hùng Vương - 31 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Ngọc Thạch Nha Trang

95/2 Hùng Vương - 15 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Nice Swan Nha Trang

44 Hùng Vương - 77 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Phú Qúy Nha Trang

52 Hùng Vương - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Serena Nha Trang

100/12 Hùng Vương - 50 phòng

Giá: 475,000 VNĐ
Khách sạn Smile Nha Trang

45/1 Hùng Vương - 63 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Souvenir Nha Trang

2R Quân Trấn – Hùng Vương - 16 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Thằng Bờm Nha Trang

132/9 Hùng Vương - 20 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Khách sạn Thịnh Lê Nha Trang

111/5/4 Hùng Vương - 8 phòng

Giá: 230,000 VNĐ
Contact Me on Zalo