Khách sạn Thiên Thai Nha Trang

5 Phạm Văn Đồng - 6 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Tuấn Thủy Nha Trang

6 Phạm Văn Đồng - 28 phòng

Giá: 450,000 VNĐ
Khách sạn VDB Nha Trang

50 Phạm Văn Đồng - 151 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Wonderland Nha Trang

10 - 11 Phạm Văn Đồng - 61 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Contact Me on Zalo