Khách sạn Khánh Hòa Nha Trang

20 Hòn Chồng - 8 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Khánh Nguyên Nha Trang

198 Mai Xuân Thưởng - 8 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Linh Na Nha Trang

39 Mai Xuân Thưởng - 14 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Ly Vy Nha Trang

06 Củ Chi - 30 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Memory Nha Trang

28A Bắc Sơn - 55 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Minh Thanh Nha Trang

33 Củ Chi - 20 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn MoKa Nha Trang

76/1 Dương Hiến Quyền - 10 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Monica Nha Trang

50 Bắc Sơn - 60 phòng

Giá: 950,000 VNĐ
Khách sạn Mường Thanh Grand Nha Trang

6 Dương Hiến Quyền - 255 phòng

Giá: 1,270,000 VNĐ
Khách sạn Mỹ Lai Nha Trang

59 Củ Chi - 25 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Nam Anh Nha Trang

08 Củ Chi - 20 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn NaSa Nha Trang

3 Hòn Chồng - 54 phòng

Giá: 850,000 VNĐ
Khách sạn Ngọc Vinh Nha Trang

148 Mai Xuân Thưởng - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Ninh Hằng Nha Trang

51 Bắc Sơn - 20 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Phú Nguyên Nha Trang

02 Mai Xuân Thưởng - 24 phòng

Giá: 250,000 VNĐ