Danh sách khách sạn đường Trần Phú Nha Trang

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thông tin phòng & Giá

Loại phòng Người Giá

Bao gồm VAT

Ghi chú

Tiện nghi khách sạn

Chính sách

Khách sạn 5 sao

Evason Ana Mandara Nha Trang
Add: Trần Phú, Nha Trang
Tel: (+84) 258 352 2222
Fax: (+84) 258 352 5828
E-mail : reservations-nhatrang@evasonresorts.com
Website: http://www.sixsenses.com/evason-anamandara


Sunrise Beach Resort
Add: 12-14 Trần Phú , Nha Trang, Việt Nam
Tel: +84 (0) 258 382 0999
Fax: +84 (0) 258 382 2866
Email: info@sunrisenhatrang.com.vn
Website: http://www.sunrisenhatrang.com.vn


Khách sạn Sheraton Nha Trang
Add: 26-28 Đường Trần Phú, Nha Trang
Tel: (84)(258) 388 0000
Fax: (84)(258) 388 2222
Website: http://www.sheratonnhatrang.com


Khách sạn The Costa Nha Trang Residences
Add: 32-34 Đường Trần Phú, Nha Trang
Tel: (84)(258) 3737 222
Website: http://www.thecostanhatrang.com

Khách sạn InterContinental Nha Trang
Add: 32-34 Trần Phú, Nha Trang
Tel: (84)(258) 3887 777
Website: http://www.www.intercontinental.com

Khách sạn Best Western Premier Havana Nha Trang
Add: 38 Trần Phú, Nha Trang
Tel: (84)(258)  3889999
Fax: (84)258 3889900.
Website: http://www.www.havanahotel.vn/

Khách sạn 4 sao

Khách sạn Vinpearl Resort & Spa 
Địa chỉ: 7 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 02583 598 188 hoặc 02583 598 146 
Fax: 23598 199/ 23598 147

Yasaka Saigon Nha Trang Hotel
Add: 18 Trần Phú, Nha Trang
Tel: 02583 820 090
Fax: 583 820 000
E-mail: sg-nthotel@dng.vnn.vn

Khách sạn Nha Trang Lodge
Add: 42 Trần Phú, Nha Trang
Tel: 02583 521500
Fax: (84-58) 3.521.800 – 3.522.922
Email: sales@nhatranglodge.com
Website: http://www.nhatranglodge.com

Khách sạn Novotel Nha Trang
Add: 50 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 02586 256 900
Fax: (+84)258/6256901
E-mail: rsvn@novotel-nhatrang.com

Khách sạn The Light Nha Trang
Add: 86 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 02583 525 480
Fax: (+84)258/6256901
E-mail: rsvn@novotel-nhatrang.com

Khách sạn 3 sao

Khách sạn Luxury Nha Trang Hotel  
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 0258 3822 347

Khách sạn Ruby
Địa chỉ: 90 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 0258 3529 595

Khách sạn Dendro Hotel
Địa chỉ: 90 - 92 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 0258 3525 757 

Khách sạn Lammy 
Địa chỉ: 96A4 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại:  0258 3526 556

Khách sạn Đông Phương II
Địa chỉ: 96A4 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại:  0258.3521137 
Fax: 0258.3814580

Khách sạn VICTORIAN NHA TRANG HOTEL
Địa chỉ: 98A/5 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 0258 3527 399


Khách sạn 2 sao

Khách sạn PHỐ BIỂN 
Địa chỉ: 64/1 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 0258 3524 858


Khách sạn SEN VÀNG
Địa chỉ: 96B4 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 0258 3522 988
Ghi chú