Khách sạn Rồng Vàng Nha Trang

78/36 Tuệ Tĩnh - 25 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Sea Way Nha Trang

6/2 Trần Quang Khải - 20 phòng

Giá: 440,000 VNĐ
Khách sạn Sophia Nha Trang

35 Trần Quang Khải - 51 phòng

Giá: 710,000 VNĐ
Khách sạn Starlet Nha Trang

32 Tuệ Tĩnh - 71 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Stella Maris Nha Trang

57 Tuệ Tĩnh - 98 phòng

Giá: 1,300,000 VNĐ
Khách sạn Sunflower Nha Trang

5 Trần Quang Khải - 18 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Thanh Sang Nha Trang

12 Tuệ Tĩnh - 30 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn The Swan Nha Trang

5A Tuệ Tĩnh - 50 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Trường Giang Nha Trang

3/8 Trần Quang Khải - 17 phòng

Giá: 340,000 VNĐ
Contact Me on Zalo