Đảo Yến Nha Trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Tàu

Giá: 0 VNĐ
Dốc Lết Nha Trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 0 VNĐ
Hang Ông Già Nha Trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 0 VNĐ
Hang Rái - Vĩnh Hy Nha Trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 0 VNĐ
Hòn Mun Nha Trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 8h-16h

Phương tiện: Cano

Giá: 270,000 VNĐ
Hòn Ông Nha Trang

Thời gian: 2 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 0 VNĐ
Hòn Tằm Nha Trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Cano

Giá: 650,000 VNĐ
Hòn Thị Nha Trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Cano

Giá: 0 VNĐ
Hòn Tre Nha Trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-20h

Phương tiện: Cano

Giá: 880,000 VNĐ
Khu du lịch Con Sẻ Tre Nha Trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Cano

Giá: 800,000 VNĐ
Thủy cung Trí Nguyên Nha Trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Cano

Giá: 500,000 VNĐ
Vịnh Ninh Vân Nha Trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 0 VNĐ
Vịnh San Hô Nha Trang

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Cano

Giá: 30,000 VNĐ
Vịnh Vân Phong Nha Trang

Thời gian: 3 ngày

Khởi hành: 7h-17h

Phương tiện: Xe máy

Giá: 0 VNĐ