Khách sạn Paralia Nha Trang

03-05 Phạm Văn Đồng - 105 phòng

Giá: 1,050,000 VNĐ
Khách sạn The MCR Luxury Nha Trang

03 Phạm Văn Đồng - 184 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Khách sạn Thiên Thai Nha Trang

5 Phạm Văn Đồng - 6 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Tuấn Thủy Nha Trang

6 Phạm Văn Đồng - 28 phòng

Giá: 450,000 VNĐ
Khách sạn VDB Nha Trang

50 Phạm Văn Đồng - 151 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Wonderland Nha Trang

10 - 11 Phạm Văn Đồng - 61 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Boss Nha Trang

10 Tôn Đản - 72 phòng

Giá: 880,000 VNĐ
Khách sạn Dubai Nha Trang

04 Tôn Đản - 40 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Le Soleil Nha Trang

6 Tôn Đản - 34 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Khách sạn Maple Nha Trang

4 Tôn Đản - 160 phòng

Giá: 1,250,000 VNĐ
Khách sạn Monaco Nha Trang

4A Tôn Đản - 30 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Pavillon Garden Nha Trang

4 Tôn Đản - 34 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Khách sạn Prime Nha Trang

4 Tôn Đản - 64 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Sea Light Nha Trang

6 Tôn Đản - 31 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Sun City Nha Trang

18 Tôn Đản - 37 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Contact Me on Zalo