Khách sạn Đại Dương Nha Trang

08 Tuệ Tĩnh - 30 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Golden Holiday Nha Trang

3/1 Trần Quang Khải - 51 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Golden Summer Nha Trang

43 Trần Quang Khải - 25 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn MerPerle SeaSun Nha Trang

02 Trần Quang Khải - 80 phòng

Giá: 450,000 VNĐ
Khách sạn Ngọc Khánh Nha Trang

03 Tuệ Tĩnh - 28 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Nha Trang Beach

04 Trần Quang Khải - 64 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Phú Quý 2 Nha Trang

01 Tuệ Tĩnh - 60 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Poseidon Nha Trang

30 Trần Quang Khải - 126 phòng

Giá: 2,000,000 VNĐ
Khách sạn Rồng Vàng Nha Trang

78/36 Tuệ Tĩnh - 25 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Sea Way Nha Trang

6/2 Trần Quang Khải - 20 phòng

Giá: 440,000 VNĐ
Khách sạn Sophia Nha Trang

35 Trần Quang Khải - 51 phòng

Giá: 710,000 VNĐ
Khách sạn Starlet Nha Trang

32 Tuệ Tĩnh - 71 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Stella Maris Nha Trang

57 Tuệ Tĩnh - 98 phòng

Giá: 1,300,000 VNĐ
Khách sạn Sunflower Nha Trang

5 Trần Quang Khải - 18 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Thanh Sang Nha Trang

12 Tuệ Tĩnh - 30 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Contact Me on Zalo