Khách sạn Khánh Dũng Nha Trang

26 Hoàng Diệu - 20 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
Khách sạn Melyna Nha Trang

16 Dã Tượng - 40 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Nhật Ánh Nha Trang

96 Hoàng Diệu - 10 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
Khách sạn Nhật Thiên Nha Trang

95 Hoàng Diệu - 25 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Phú Cường Nha Trang

22 Hoàng Diệu - 12 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
Khách sạn Việt Cường Nha Trang

254 Dã Tượng - 15 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Cicilia Nha Trang

7 Lê Lợi - 114 phòng

Giá: 950,000 VNĐ
Khách sạn Đèn Lồng Đỏ Nha Trang

137A Hoàng Văn Thụ - 51 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Dũng Thanh Nha Trang

181-183 Nguyễn Bỉnh Khiêm - 60 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Khách sạn Hằng Nga Nha Trang

12 Phan Chu Trinh - 18 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Nha Trang Palace Nha Trang

09 Yersin - 168 phòng

Giá: 1,400,000 VNĐ
Khách sạn Tabana Nha Trang

54 Yersin - 12 phòng

Giá: 90,000 VNĐ
Khách sạn The Q Nha Trang

139 Nguyễn Bỉnh Khiêm - 4 phòng

Giá: 96,000 VNĐ
Khách sạn The World Nha Trang

11 Lê Lợi - 63 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn Trúc Hưng Nha Trang

29 Phan Chu Trinh - 12 phòng

Giá: 350,000 VNĐ