Khách sạn Mỹ Dung Nha Trang

177 Hoàng Hoa Thám - 17 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Ngọc Sang Nha Trang

28A Hoàng Hoa Thám - 40 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Phong Lưu Nha Trang

17 Hoàng Hoa Thám - 10 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Sao Việt Nha Trang

10 Hoàng Hoa Thám - 46 phòng

Giá: 1,150,000 VNĐ
Khách sạn Sentosa Nha Trang

28/2 Hoàng Hoa Thám - 8 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Thành Duy Nha Trang

30C Hoàng Hoa Thám - 8 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Thanh Long Nha Trang

28 Hoàng Hoa Thám - 18 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Thiên Tài Nha Trang

15B/8 Hoàng Hoa Thám - 8 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Thiệu Gia Nha Trang

108 Hoàng Hoa Thám - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Trump Nha Trang

17 Hoàng Hoa Thám - 7 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
Khách sạn White lion Nha Trang

34 Nguyễn Thiện Thuật - 30 phòng

Giá: 350,000 VNĐ
Nhà nghỉ Backpack Nha Trang

79/1 Nguyễn Thiện Thuật - 8 phòng

Giá: 115,000 VNĐ
Khách sạn Abc Nha Trang

47 Nguyễn Thiện Thuật - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Ale Nha Trang

127/10 Nguyễn Thiện Thuật - 61 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn AP Nha Trang

34 Nguyễn Thiện Thuật - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ