Khách sạn Hoàn Hải Nha Trang

96 Trần Phú - 20 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Huyền Thảo Nha Trang

96B1 Trần Phú - 10 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn InterContinental Nha Trang

32 - 34 Trần Phú - 279 phòng

Giá: 3,800,000 VNĐ
Khách sạn Lam My Nha Trang

96A4 Trần Phú - 70 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Lavender Nha Trang

98C/4 Trần Phú - 45 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Linh Giang Nha Trang

98 Trần Phú - 20 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Luxury Nha Trang

24 Trần Phú - 111 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Khách sạn Majestic Nha Trang

90 - 92 Trần Phú - 99 phòng

Giá: 1,000,000 VNĐ
Khách sạn Majestic Premium Nha Trang

96B5 Trần Phú - 192 phòng

Giá: 1,650,000 VNĐ
Khách sạn Majestic Star Nha Trang

96B5 Trần Phú - 102 phòng

Giá: 1,100,000 VNĐ
Khách sạn Meriton Nha Trang

98/7 Trần Phú - 72 phòng

Giá: 850,000 VNĐ
Khách sạn Merlion Nha Trang

64B/7 Trần Phú - 25 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Mio Nha Trang

100/12A Trần Phú - 8 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang

60 Trần Phú - 459 phòng

Giá: 1,800,000 VNĐ
Khách sạn Nắng Biển Nha Trang

64B/9 Trần Phú - 20 phòng

Giá: 270,000 VNĐ