Khách sạn Grand Gosia

10 - 12 Trần Phú - 50 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn Queen 2 Nha Trang

96A1/11 Trần Phú - 30 phòng

Giá: 150,000 VNĐ
Khách sạn Thiên Mã Nha Trang

96A6/6 Đường Trần Phú - 30 phòng

Giá: 140,000 VNĐ
Khách sạn Montana Nha Trang

98B Trần Phú - 28 phòng

Giá: 220,000 VNĐ
Khách sạn 378 Nha Trang

48 Nguyễn Bỉnh Khiêm - 30 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Alan Nha Trang

14 Trần Phú, Vĩnh Nguyên - 7 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn An Hòa Nha Trang

64B/6 Trần Phú - 14 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Anh Minh Nha Trang

96B1 Trần Phú - 18 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Apollo Nha Trang

64/8 Trần Phú - 25 phòng

Giá: 530,000 VNĐ
Khách sạn Art Deluxe Nha Trang

98 Trần Phú - 45 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn B&B Nha Trang

96B Trần Phú - 80 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Begonia Nha Trang

96A6/13-14 Trần Phú - 120 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Bình Minh Nha Trang

98B/2 Trần Phú - 20 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Brandi Ocean View Nha Trang

96A7 Trần Phú - 50 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn Citadines Nha Trang

62 Trần Phú - 310 phòng

Giá: 1,600,000 VNĐ