Khách sạn Balcony Nha Trang

98B/13 Trần Phú - 116 phòng

Giá: 850,000 VNĐ
Khách sạn Begonia Nha Trang

96A6/13-14 Trần Phú - 120 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Brandi Ocean View Nha Trang

96A7 Trần Phú - 50 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn Comodo Nha Trang

86A Trần Phú - 241 phòng

Giá: 2,400,000 VNĐ
Khách sạn Diamond Bay Nha Trang

20 Trần Phú - 275 phòng

Giá: 2,300,000 VNĐ
Khách sạn Euro Star Nha Trang

96A6 Trần Phú - 53 phòng

Giá: 850,000 VNĐ
Khách sạn Galaxy 2 Nha Trang

98A1 Trần Phú - 49 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Khách sạn Galaxy 3 Nha Trang

98A1 Trần Phú - 65 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Havana Nha Trang

38 Trần Phú - 1261 phòng

Giá: 2,550,000 VNĐ
Khách sạn Glory Dragon Nha Trang

98B/5 Trần Phú - 32 phòng

Giá: 420,000 VNĐ
Khách sạn Hà Thu Nha Trang

64/2 Trần Phú - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Hanka Star Nha Trang

96A/6/17 Trần Phú - 25 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Hoàn Hải Nha Trang

96 Trần Phú - 20 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Lam My Nha Trang

96A4 Trần Phú - 70 phòng

Giá: 900,000 VNĐ
Khách sạn Lavender Nha Trang

98C/4 Trần Phú - 45 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Contact Me on Zalo