Khách sạn Sen Vàng Nha Trang

96 Trần Phú - 54 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Senkotel Nha Trang

64B/15 Trần Phú - 25 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Sheraton Nha Trang

26-28 Trần Phú - 280 phòng

Giá: 3,000,000 VNĐ
Khách sạn Siren Flower Nha Trang

100/1C, Trần Phú - 63 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Sochi Nha Trang

96B/5/9 Trần Phú - 93 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Soho Nha Trang

90-92 Trần Phú - 72 phòng

Giá: 850,000 VNĐ
Khách sạn Song Linh Nha Trang

64B/15 Trần Phú - 16 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Sunrise Nha Trang

12-14 Trần Phú - 125 phòng

Giá: 2,100,000 VNĐ
Khách sạn Tài Lộc Nha Trang

96A/10 Trần Phú - 24 phòng

Giá: 450,000 VNĐ
Khách sạn Tây Hồ Nha Trang

98B Trần Phú - 32 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Thanh Bình Nha Trang

84 Trần Phú - 39 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Thanh Thủy Nha Trang

64B/4 Trần Phú - 14 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn The Costa Nha Trang

32 - 34 Trần Phú - 110 phòng

Giá: 2,200,000 VNĐ
Khách sạn The Light Nha Trang

86B Trần Phú - 129 phòng

Giá: 1,300,000 VNĐ
Khách sạn Thiên Nga Nha Trang

98B/6 Trần Phú - 26 phòng

Giá: 320,000 VNĐ