Khách sạn Tuyết Mai 2 Nha Trang

98 Trần Phú - 15 phòng

Giá: 170,000 VNĐ
Khách sạn Venus 2 Nha Trang

98A Trần Phú - 20 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Vesna Nha Trang

100 Trần Phú - 355 phòng

Giá: 1,300,000 VNĐ
Khách sạn Victorian Nha Trang

98A/5 Trần Phú - 79 phòng

Giá: 750,000 VNĐ
Khách sạn Viet Grand Nha Trang

64/15 Trần Phú - 25 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Vinpearl Condotel Beachfront Nha Trang (7)

78 Trần Phú - 500 phòng

Giá: 3,050,000 VNĐ
Khách sạn Yên Mỹ Nha Trang

22 Hoàng Hoa Thám - 15 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Nhà Nghỉ Tuấn Thịnh, Châu Khánh Nha Trang

Hẻm 15 Hoàng Hoa Thám - 0 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Bạch Mã Nha Trang

53 Hoàng Hoa Thám - 10 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Bình An Nha Trang

28 Hoàng Hoa Thám - 12 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Bông Sen Nha Trang

17 Hoàng Hoa Thám - 0 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Caly Nha Trang

19 Hoàng Hoa Thám - 16 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Hoàng Hà Nha Trang

30 Hoàng Hoa Thám - 10 phòng

Giá: 180,000 VNĐ
Khách sạn Khánh Duy Nha Trang

28 Hoàng Hoa Thám - 40 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Kim Ngân Nha Trang

52 Hoàng Hoa Thám - 22 phòng

Giá: 300,000 VNĐ