Khách sạn Khánh Duy Nha Trang

28 Hoàng Hoa Thám - 40 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn Ngọc Sang Nha Trang

28A Hoàng Hoa Thám - 40 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Phong Lưu Nha Trang

17 Hoàng Hoa Thám - 10 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Sao Việt Nha Trang

10 Hoàng Hoa Thám - 46 phòng

Giá: 1,150,000 VNĐ
Khách sạn Thành Duy Nha Trang

30C Hoàng Hoa Thám - 8 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Thanh Long Nha Trang

28 Hoàng Hoa Thám - 18 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Thiệu Gia Nha Trang

108 Hoàng Hoa Thám - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Maple Leaf Nha Trang

120/39 Nguyễn Thiện Thuật - 67 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn Gallilot Nha Trang

61 Nguyễn Thiện Thuật - 135 phòng

Giá: 500,000 VNĐ
Khách sạn C30 Nha Trang

30 Nguyễn Thiện Thuật - 70 phòng

Giá: 400,000 VNĐ
Khách sạn Abc Nha Trang

47 Nguyễn Thiện Thuật - 0 phòng

Giá: 250,000 VNĐ
Khách sạn Ale Nha Trang

127/10 Nguyễn Thiện Thuật - 61 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Barcelona Nha Trang

34E Nguyễn Thiện Thuật - 56 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Biển Đông Nha Trang

64A Nguyễn Thiện Thuật - 53 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Camellia 2 Nha Trang

99A Nguyễn Thiện Thuật - 32 phòng

Giá: 590,000 VNĐ
Contact Me on Zalo