Khách sạn Dendro Nha Trang

90- 92 Trần Phú - 65 phòng

Giá: 720,000 VNĐ
Khách sạn Diamond Bay Nha Trang

20 Trần Phú - 275 phòng

Giá: 2,300,000 VNĐ
Khách sạn đoàn an dưỡng

86 Trần Phú - 200 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Euro Star Nha Trang

96A6 Trần Phú - 53 phòng

Giá: 850,000 VNĐ
Khách sạn Galaxy 2 Nha Trang

98A1 Trần Phú - 49 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Khách sạn Galaxy 3 Nha Trang

98A1 Trần Phú - 65 phòng

Giá: 700,000 VNĐ
Khách sạn Gia Huy Nha Trang

96B/5 Trần Phú - 13 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Glory Dragon Nha Trang

98B/5 Trần Phú - 32 phòng

Giá: 420,000 VNĐ
Khách sạn Hà Thu Nha Trang

64/2 Trần Phú - 12 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Hanka Star Nha Trang

96A/6/17 Trần Phú - 25 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Hoàn Hải Nha Trang

96 Trần Phú - 20 phòng

Giá: 600,000 VNĐ
Khách sạn Huyền Thảo Nha Trang

96B1 Trần Phú - 10 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Imperial Nha Trang

20 Trần Phú - 147 phòng

Giá: 1,600,000 VNĐ
Khách sạn InterContinental Nha Trang

32 - 34 Trần Phú - 279 phòng

Giá: 3,800,000 VNĐ
Khách sạn Lam My Nha Trang

96A4 Trần Phú - 70 phòng

Giá: 900,000 VNĐ