Khách sạn An Hòa Nha Trang

64B/6 Trần Phú - 14 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn An Vista Nha Trang

96/12 Trần Phú - 96 phòng

Giá: 1,200,000 VNĐ
Khách sạn Anh Minh Nha Trang

96B1 Trần Phú - 18 phòng

Giá: 300,000 VNĐ
Khách sạn Apollo Nha Trang

64/8 Trần Phú - 25 phòng

Giá: 530,000 VNĐ
Khách sạn Art Deluxe Nha Trang

98 Trần Phú - 45 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn B&B Nha Trang

96B Trần Phú - 80 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Begonia Nha Trang

96A6/13-14 Trần Phú - 120 phòng

Giá: 800,000 VNĐ
Khách sạn Bình Minh Nha Trang

98B/2 Trần Phú - 20 phòng

Giá: 200,000 VNĐ
Khách sạn Blue Pearl Nha Trang

90 - 92 Trần Phú - 75 phòng

Giá: 1,100,000 VNĐ
Khách sạn Brandi Ocean View Nha Trang

96A7 Trần Phú - 50 phòng

Giá: 650,000 VNĐ
Khách sạn Citadines Nha Trang

62 Trần Phú - 310 phòng

Giá: 1,600,000 VNĐ
Khách sạn Comodo Nha Trang

86A Trần Phú - 241 phòng

Giá: 2,400,000 VNĐ
Khách sạn Cosmos Nha Trang

96B/5/11 Trần Phú - 24 phòng

Giá: 450,000 VNĐ
Khách sạn Cosy Nha Trang

96B 1/10 Trần Phú - 32 phòng

Giá: 550,000 VNĐ
Khách sạn Dendro Gold Nha Trang

86/4 Trần Phú - 210 phòng

Giá: 1,150,000 VNĐ